Proizvodnja radijatora

Lijevanje radijatora

Radijatori se lijevaju od aluminijske legure čija su svojstva odlična livljivost, visoka korozijska otpornost i dobre mehaničke karakteristike.Taljenje legura odvija se u automatiziranoj kadnoj prekretnoj plinskoj peći kapaciteta 10t rastaljene legure. Talina se obrađuje i kontrolira prije početka lijevanja radijatora. Prije svakog izlijevanja taline iz rastalne peći kontrolira se kemijski sastav legure, a po potrebi i metalografska struktura. Lijevanje radijatora vrši se na visokotlačnim strojevima sile zatvaranja od 7000kN  do 13500 kN . Strojevi su opremljeni elektrootpornim pećima za automatsko održavanje temperature taline. Svaki stroj opremljen je automatskim doziranjem taline, automatskim podmazivanjem ljevačkog alata, sustavom odsisavanja i filtriranja čestica i para iz procesa lijevanja te automatskim održavanjem tehnoloških temperatura alata i hidrauličkih medija u željenim granicama. U postupku lijevanja radijatora vrši se sustavna kontrola parametara lijevanja kao i kontrola kvalitete samih radijatora.

Pri projektiranju ljevaonice strogo se vodilo računa o utjecaju na okoliš. Svi sustavi koji se primjenjuju u ljevaonici su zatvoreni sustavi, a otpadna toplina iz procesa lijevanja može se vratiti u prostor ljevaonice. U zimskom razdoblju tako sami tehnološki proces grije prostor ljevaonice.

Montaža radijatora

Nakon lijevanja radijatorski članci se obrađuju, montiraju u radijatorske baterije i prvi puta ispituju na nepropusnost. Ispitivanje na nepropusnost provodi se na cjelokupnoj proizvodnji -100%. Na ovim linijama kontroliraju se tehnološki parametri rada linija kao i radijatorski članci i baterije. Linije su opremljene zatvorenim sustavima za odsisavanje čestica iz procesa obrade radijatora.

U sljedećoj fazi vrši se vizualna kontrola montiranog radijatora i još jedna 100 %-tna kontrola radijatora na nepropusnost. Ispitivanje na nepropusnost vrši se zrakom, a pritisak ispitivanja iznosi 10 bara. Za posebna tržišta i na zahtjev kupca, ispitivanja se provode na pritiscima do 30 bara.

U montaži se montiraju (formiraju) veličine radijatorskih  baterija po potrebama kupca. Potpuno obrađene, formirane po zahtjevu kupca i evidentirane radijatorske baterije odlaze u sljedeću fazu proizvodnje – bojanje radijatora.

Bojanje i pakiranje radijatora

Procesi pripreme površine radijatora za bojanje i sami postupci bojanja potpuno su automatizirani.Svi sustavi su zatvoreni sustavi i utjecaj lakirnice na okoliš je zanemariv.

Prije samih postupaka bojanja radijatora, sa vanjske površine radijatora uklanjaju se svi oblici nečistoća. U ovom procesu paralelno se odvija i kemijska obrada površine radijatora kako bi radijator postigao maksimalnu korozijsku stabilnost.

U sljedećem stupnju vrši se nanošenje temeljne boje na cjelokupnu vanjsku površinu radijatora. Temeljna boja nanosi se elektrostatski potapanjem radijatora u boju. Sama temeljna boja pruža dovoljnu korozijsku zaštitu radijatoru.

Sljedeća faza je elektrostatsko nanošenje praškaste boje na temeljnu boju. Poslije nanošenja programiranog sloja praškaste boje, vrši se postupak polimerizacije boja u peći.

Poslije perioda stabilizacije boje i završne kontrole svake pojedine radijatorske baterije, radijatori se pakiraju na liniji za pakiranje. Bočne strane radijatora zaštićene su kartonskim poklopcima, a cijela je baterija dodatno omotana termoskupljajućom folijom. Svaka je radijatorska baterija označena barcode-om kako bi se omogućila njezina sljedljivost u trgovinskom lancu.

Radijatorske baterije slažu se na standardizirane palete ili ako se radi po narudžbi, specifikacija se slaže na posebne palete koje su posebno i označene.